Življenjepis

Brenda Yastremski

Povzetek

q Analitičnost in sposobnost povezovanja
q Izvrstne organizacijske sposobnosti
q Izkušnje s podjetji
q Sposobnost samostojnega dela
q Izkušnje z medkulturno občutljivim poučevanjem in medkulturnim dialogom
q Temeljito predznanje iz španskega in evropskega poslovnega okolja
q Aktivno znanje španščine
q Pasivno znanje francoščine
q Več kot desetletne izkušnje s poučevanje angleščine različnih uporabnikov

Izobrazba

q Študij prevajanja iz španskega v angleški jezik – Institute of Linguists, London, Velika Britanija – Spričevalo iz
      humanističnih ved.
q Študij angleščine kot drugega jezika/poučevanje angleščine kot tujega jezika –University of Granada, Španija, v
      sodelovanju s Charles Sturt University, The University of Western Sydney, Australia in z Australian Institute v
      Barceloni, Španija.
q Študij angleščine kot drugega jezika/poučevanje angleščine kot tujega jezika – University of Leon, Španija.
q Tečaj prevajanja iz španskega v angleški jezik – International House, Barcelona, Španija.
q Potrdilo o prevajanju iz španskega v angleški jezik – Escuela Oficial de Idiomas, Madrid.
q Diploma (španščina kot prvi jezik, francoščina kot drugi jezik) – University of Waterloo, Kanada. Posebno
      priznanje veleposlaništva Kraljevine Španije v Ottawi.
q Univerzitetni program španščine: dva zaporedna poletna tečaja iz španskega jezika, literature, kulture in
      družboslovja, Madrid, Španija. University of Windsor. Canada

Izkušnje

q Tutorka španskega jezika na Middlebury College Vermont, ZDA
      * individualno, intenzivno poučevanje FBI specialnega agenta, ki je bil vključen v poletno šolo španščine,
      * svetovalka za jezik – opazovalka v srednji, poklicni, kmetijski srednji šoli v Tunxi (Huangshan), provinca Anhui,
        Kitajska.

q Neodvisna svetovalka (sedaj)
      Poučevanje angleščine kot drugega jezika/poučevanje angleščine kot tujega jezika
      * srednješolci in odrasli iz različnih družbenih slojev,
      * široke izkušnje z vodilnim osebjem iz mednarodnega okolja,
      * angleščina s posebnih področij: podjetništvo, železnica, okolje.

q Prevajalka (iz španščine v angleščino)
      * mednarodna klientela,
      * specializirana v prevajanju tehnične in poslovne terminologije kot tudi »English for Environmental purposes«,
      * angleščina kot tuj jezik ter priprava, prevajanje, urejanje življenjepisa, govorov, faxov, poročil, e-sporočil, in
        prevajanje predstavitev za višji vodilni kader, člane španskega parlamenta, španskega ministrskega kabineta,
        podpredsednika in druge visoke uradnike,
      * konsekutivno in šepetano tolmačenje za EU GW 15 pod-odbor za širino tirov,
      * posredno/obratno prevajanje tehničnega železniškega priročnika, spletnih strani, in drugih železniških
        dokumentov za RENFE (Španske nacionalne železnice) in za Los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya
        (Katalonski primestni železniški sistem),
      * prevajanje prijave RENFE AVE (španski vlak visokih hitrosti) na razpis za evropsko nagrado kakovosti leta 1998;
        dobitniki prve nagrade,
      * konsekutivno tolmačenje storitev AVE strokovnjakov pri spremljanju obiskovalcev na vožnjah s hitrimi vlaki, v
        delavnicah in na postajah,
      * konsekutivno tolmačenje storitev oddelka za marketing AVE
      * konsekutivno tolmačenje storitev za višji vodilni kader AVE med slovesnostjo ob podelitvi nagrade za kakovost,
      * konsekutivno tolmačenje storitev za mednarodni oddelek Slovenskih železnic v času 4.svetovnega kongresa
        vlakov visokih hitrosti v Madridu - Eurailspeed 2002,
      * prevajanje korespondence in predstavitev za ugledne akademike s Complutense University v Madridu in
        University of Alcalá de Henares, Španija,
      * prevajanje povzetka knjige za La Revista de Historia Económica (akademski, ekonomski, zgodovinski periodični
        tisk),
      * prevajanje člankov za FRIDE fundacije – La Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior y
        su Foro AOD – evropski »think tank« za globalno delovanje,
        Exterior y su Foro AOD – A European think tank for global action
      * pregled prevodov zdravniških izvidov za Splošno bolnišnico Izola, Slovenija.

q Inštruktorica za višji vodilni kader – Centro de Idiomas Sagasta S.A., Madrid
      * izdelava programa tečaja in pedagoških instrumentov,
      * izdelava avdio-vizuelnih in vizuelnih pripomočkov,
      * izdelava in določitev ocenjevalnih instrumentov (izpiti, testi, razvrščanje v skupine glede na stopnje znanja),
      * poučevanje angleščine kot drugega jezika/kot tujega jezika; individualno poučevanje in poučevanje v skupinah,
        slušatelji vseh starosti in z različnim predznanjem.

q Solastnica in inštruktorica – Centro de Idiomas Richmond S.A. Madrid
      * razvoj in izdelava poslovnega načrta. Ustanoviteljica jezikovne akademije s tremi partnerji.

q Inštruktorica – Educentro, Madrid

Publikacije

“Identificiranje vzrokov za strah pred tujim jezikom v neakademskem okolju: strah v povezavi z življenjem in delom v okolju tujega jezika” Australian Institute, Barcelona 2001.

…Odločila sem se, da bom izdelala raziskavo v okolju, ki vpliva tako na moje delo, kot name neposredno. Dnevno delujem v družbi, ki govori jezik drugačen od mojega materinega jezika. Glede na svoje osebne in akademske izkušnje, življenje in delo v Španiji, se zavedam številnih faktorjev, ki vplivajo na učenje tujega jezika…Lotila sem se raziskave o uporabi jezika, da bi identificirala vzroke strahu. Ko sem le-te identificirala, sem se prepričala, da bi lahko nova dejstva vključila v izboljšanje poučevanja angleščine….Ko navežemo stik s tujcem in/ ali posameznikom, ki izhaja iz drugega kulturnega okolja, se v tej situaciji počutimo nesigurne. To lahko smatramo kot vrsto strahu. …. Namen te raziskave je dobiti informacijo s prve roke, od različnih ljudi, ki živijo in delajo v okolju jezika, ki jim je tuj. Upam, da bom ugotovila do katere stopnje strah vpliva na njihovo vsakdanje delo v družbi, kot tudi, katere so spremenljivke, ki vplivajo na strah. Prav tako želim ugotoviti, v kolikšni meri življenje s tujim jezikom zmanjšuje strah pred kulturno drugačnimi posamezniki…